Lärdomar från The Facebook Files och Haugens visselblåsning

I början av hösten läckte visselblåsaren Frances Haugen en stor mängd interna dokument från Facebook till Wall Street Journal som baserat på dokumenten publicerat en serie reportage och poddavsnitt under rubriken The Facebook Files. Vid en första anblick passar publiceringarna och Haugens vittnesmål väl in i den växande kritiken mot sociala medier och Facebook (numera…

Pandemin och modellfällan

Corona-pandemin ställer samhället inför en situation som präglas av bristfällig information och stor osäkerhet. Föreställningen om att det är möjligt att hitta rätt modell för att lösa problemet leder allt fler politiska beslutsfattare (och debattörer) in i en modellfälla som det kommer att bli svårt att ta sig ur. Det är till synes lätt att…