Pandemin och modellfällan

Corona-pandemin ställer samhället inför en situation som präglas av bristfällig information och stor osäkerhet. Föreställningen om att det är möjligt att hitta rätt modell för att lösa problemet leder allt fler politiska beslutsfattare (och debattörer) in i en modellfälla som det kommer att bli svårt att ta sig ur. Det är till synes lätt att…