Lärdomar från The Facebook Files och Haugens visselblåsning

I början av hösten läckte visselblåsaren Frances Haugen en stor mängd interna dokument från Facebook till Wall Street Journal som baserat på dokumenten publicerat en serie reportage och poddavsnitt under rubriken The Facebook Files. Vid en första anblick passar publiceringarna och Haugens vittnesmål väl in i den växande kritiken mot sociala medier och Facebook (numera…