Skrivet

POLICYRELATERAT (i urval)

 • (2019) Människor, maskiner och framtidens arbete
  Rapport från Entreprenörskapsforum. (Läs mer…)
 • (2019) Exploring heterogeneous Digital Innovation Hubs in their context
  JRC Working paper (No. JRC117976), samförfattat med Johan Miörner, Annita Kalpaka och Jens Sörvik. (Läs mer…)
 • (2019) Putting Digital Innovation Hubs into Regional Context
  JRC Working paper (No. JRC117910), samförfattat med Johan Miörner, Gabriel Rissola, och Jens Sörvik. (Läs mer…)
 • (2019) I den svarta lådan: Plattformsekonomier och digitalisering
  Kapitel i antologin Plattformssamhället – Den digitala utvecklingens politik, innovation och reglering. Utgiven av Fores. (Läs mer…)
 • (2018) Inside the black box: Platform economies and digitalization 
  Kapitel i antologin Developing Platform economies – A European policy landscape. Utgiven av European Liberal Forum (ELF) (Läs mer…)
 • (2018) Går allt verkligen fortare? Teknologisk förändring, entreprenörskap och experiment
  Kapitel i Swedish Economic Forum Report 2018 (Läs mer…)
 • (2018) Timbro Sharing Economy Index 2018
  Rapport samförfattad med Alexander Funcke och Andreas Bergh. Publicerad av Timbro. (Läs mer…)
 • (2018) Den osynliga infrastrukturen – En kartläggning av mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag 
  Rapport samförfattad med Martin Andersson. Publicerad av Swedsoft. (Läs mer…)
 • (2018) Offentlighet i det digitala samhället 
  medförfattare tillsammans med Jonas Ledendahl och Stefan Larsson. Utgiven av Nordstedt Juridik. (Läs mer…)
 • (2017) Närhet och nätverk – Urbaniseringens roll utanför storstäderna
  Rapport samförfattad med Martin Andersson och Johan P. Larsson. Publicerad av Fastighetsägarna Syd. (Läs mer…)
 • (2017) State of the Digital Region 2017: Exploring automation, education and learning in the Baltic Sea Region
  Rapport samförfattad med Martin Andersson. Publicerad av Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • (2016) Rewiring Europe – Five Priorities for a lasting Digital Economy
  Rapport samförfattad med Jacob Dexe. Publicerad av Wilfried Martens centre for European Studies, Bryssel. (Läs mer…)
 • (2016) Towards a cross-border open data agenda – A case for a macro-regional agenda on open government data in the Baltic Sea Region
  Rapport publicerad av Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • (2016) State of the Digital Region 2016: Cities connecting the digital economy in the Baltic Sea Region
  Rapport samförfattad med Martin Andersson. Publicerad av Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • (2015) State of the Digital Region 2015: Leveraging a digital Baltic Sea Region
  Rapport samförfattad med Martin Andersson. Publicerad av Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • (2015) A digital single market – Growing the Baltic Sea Region
  Rapport samförfattad med Pernilla Johansson. Publicerad av Publicerad av Top of Digital Europe, Microsoft och Baltic Development Forum. (Läs mer…)
 • (2014) Mot bättre vetande – Möjligheter med datadriven utveckling i skolan
  Rapport publicerad av Sysvenska Handelskammaren. (Läs mer…)
 • (2013) Från byråkrati till innovation: En introduktion till att arbeta med öppna data
  Rapport från ett Vinnovaprojekt. (Läs mer…)
 • (2012) Stolthet och misströstan – Hur lärarjobben kom på villovägar
  Rapport publicerad av Sysvenska Handelskammaren. (Läs mer…)
 • (2012) Samma eller sämre – Lärarna ser mörkt på framtiden
  Rapport publicerad av Sysvenska Handelskammaren. (Läs mer…)

VETENSKAPLIGT 

 • Andersson, M., Larsson, J. P., & Wernberg, J. (2019).
  The economic microgeography of diversity and specialization externalities–firm-level evidence from Swedish cities. Research Policy48(6), 1385-1398.
 • Andersson, M., Larsson, J. P., & Wernberg, J. (2018).
  Urban preferences, amenities and age: Exploring the spatial distribution of age in Stockholm from 1991 to 2011Regional Science Policy & Practice10(4), 367-381.
 • Wernberg, J. (2017)
  The Inherent Complexity of Agglomeration – Essays on the self-organization of urban economies. Avhandling vid Lunds universitet
 • Andersson, M., Larsson, J. P., & Wernberg, J. (2017).
  The economic microgeography of diversity and specialization (No. 1167). IFN Working Paper.
 • Andersson, M., Larsson, J., & Wernberg, J. (2016).
  Social capital and the economics of cities. Kapitel i Handbook of Social Capital and Regional Development, (166-192). Edward Elgar Publishing.
 • Elert, N., Henrekson, M., & Wernberg, J. (2016).
  Two sides to the evasion: The Pirate Bay and the interdependencies of evasive entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship and Public Policy5(2), 176-200.