Om Joakim

Jag…

  • Arbetar som forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och driver ett fyraårigt projekt om globala megatrender och strukturomvandling.
  • Är filosofie doktor i ekonomisk geografi och disputerade vid CIRCLE, Lunds universitet, med en avhandling om städer, komplexa adaptiva system och urbana ekonomier.
  • Forskar främst och helst om teknologisk förändring, komplexitet och strukturomvandling.
  • Har över tio års erfarenhet av att arbeta med public affairs och policyanalys (med ett särskilt intresse för frågor som rör växelverkan mellan teknologisk och ekonomisk förändring) på tankesmedja, byrå och handelskammare.
  • Har på skrivit >30 samhällspolitiska rapporter inom olika ämnen.
  • Startade mina studier i teknisk fysik men har på vägen mot samhällsvetenskaplig forskning även hunnit med att läsa bland annat biofysik, tillämpad matematik, spel-och beslutsteori, teknikhistoria och en introduktionskurs i juridik.
  • Arbetar för att teknologisk förändring, fungerande marknader och nya idéer ska utveckla världen till det bättre på såväl 10 och 100 som på 1000 års sikt.
  • Föreläser med ojämna mellanrum för företagsledningar, konferensdeltagare eller universitetsstudenter.
  • Läser helst sci-fi eller vad som helst av Neil Gaiman.
  • Representerar bara mig själv i det jag skriver här.